Velkommen til Oslo Helse Fastlegekontor

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om oss

Velkommen til vår ny hjemmeside oslohelsefastlege.no. Den gamle hjemmeside oslohelse.no vil ikke gjelde fastlegetjenester lenger og er forbehold kun for private tjenester.

Gjennom oslohelsefastlege.no kan du kontakte oss direkte. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Alle tjenester krever BankID innlogging. Har du ikke BankID oppfordre vi deg og kontakte din bank og bestille BankID.

Aktuelt

Dr. Henok Merese Ghebrihet og Dr. Hassan Rashid er fastlegevikarer for Dr. Kambiz Persley til og med 28.02.2023. Du kan fritt velger hvilken av de to vikarene du vil besøke.

Gjennom denne siden kan du bestille fastlegetime med oppmøte eller telefonkonsultasjon. Har du mistanke om covid-19 smitte eller symptomer fra luftveier kan du ikke møte opp, du må ha telefonkonsultasjon.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte eller telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensa vaksine forventet tilgjengelig i begynnelsen av desember.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI