Kambiz Persley

Fastlege

Kambiz Persley har for tiden permisjon og har vikarer frem til 28.02.2023

Henok Merese Ghebrihet

Legevikar

Henok Merese Ghebrihet er vikar for Dr. Persley i 50% stilling til og med 28.02.2023.

Hassan Rashid

Legevikar

Hassan Rashid er vikar for Dr. Persley i 50% stilling til og med 28.02.2023.